Wij zoeken een lid voor de Raad van Bestuur (directie)

OWM Achterhoek is op zoek naar een verbindend en betrokken lid van de Raad van Bestuur met een financiële achtergrond en affiniteit met verzekeringen. Die samen met een collega bestuurder op een inspirerende, flexibele en resultaatgerichte wijze sturing geeft aan het gezamenlijk realiseren van de organisatiedoelstellingen.

Wie is OWM

Goed voor elkaar. Dat is waar OWM Achterhoek voor staat. Al sinds 1851 zijn wij een onderlinge brandverzekeraar. Wij zijn een onderneming met leden en zonder winstoogmerk. Het belang van onze leden staat voorop. Naast brandverzekeraar zijn wij ook verzekeringsadviseur voor andere verzekeringsproducten. Wij doen ons werk samen met circa 27 medewerkers met veel passie en plezier onder andere op het gebied van schadeverzekeringen, zorgverzekeringen en levensverzekeringen.

De Raad van Bestuur (de directie) bestaat uit twee leden. Hoewel beide bestuurders voor het geheel verantwoordelijk zijn, is er wel een verdeling van portefeuilles en zijn de bestuurders complementair. De nieuwe bestuurder brengt de nodige kennis en ervaring op het vlak van financiën en risicomanagement mee. De bestuurders bepalen samen, onder toezicht van de Raad van Commissarissen, de missie, visie en strategie van OWM Achterhoek. Daarbij worden strategische doelen gesteld en de daarmee samenhangende risico’s beheerst. De Raad van Bestuur stelt een meerjarenbeleidsplan op en geeft invulling aan het coöperatieve gedachtengoed van OWM Achterhoek. Er wordt regelmatig verantwoording afgelegd aan de Raad van Commissarissen en jaarlijks aan de leden.

Het afgelopen jaar is er naast de reguliere werkzaamheden veel aandacht geweest voor nieuwe huisvesting. De huidige huisvesting is niet langer passend bij de ontwikkeling die OWM Achterhoek heeft gemaakt. Eind 2022 staat de verhuizing naar een nieuw kantoor aan de Industriestraat in Aalten gepland. Voor de nieuwe bestuurder een mooie kans om in een nieuw pand samen met de medewerkers de ontwikkeling van de organisatie en haar dienstverlening verder vorm te geven.

Profiel

De bestuurder beschikt over de volgende kwaliteiten:

  • Je bent betrouwbaar, integer, transparant en in staat om onafhankelijk op te treden en een evenwichtige belangenafweging te maken.
  • Je bent klantgericht.
  • Je werkt graag in collegiaal verband.
  • Je bent een meewerkend bestuurder, die gebruik maakt van de kracht en professionaliteit van medewerkers.
  • Je hebt een natuurlijk overwicht en geeft de medewerkers vertrouwen.
  • Je hebt oog voor maatschappelijke, economische, politieke en andere ontwikkelingen die voor OWM Achterhoek van belang zijn.

Functie-eisen

Wij vragen de volgende ervaring en achtergrond:

  • Academisch werk- en denkniveau.
  • Ruime leidinggevende ervaring en bestuurlijke kwaliteiten.
  • Deskundigheid op het gebied van administratieve organisatie, planning en control, financiële verslaglegging en risicomanagement.
  • Uitstekende communicatieve vaardigheden.

Wat heeft OWM te bieden

Naast hele leuke en deskundige collega’s en een prettige werksfeer, heeft OWM Achterhoek goede arbeidsvoorwaarden, waaronder een auto van de zaak, opleidingsmogelijkheden en een passend salaris.

Reactie en procedure

Ben jij bestuurder of klaar voor deze functie en voel jij je aangetrokken tot ons profiel? Dan nodigen wij jou graag uit om jouw brief met cv te sturen aan de Raad van Commissarissen OWM Achterhoek, t.a.v. Jan Boverhof, e-mail: jb@wik-adviesgroep.nl. Heb je nog vragen over deze vacature neem dan gerust contact op met Claudia Beumer, lid Raad van Commissarissen, telefoonnummer 06-18026838.

Een betrouwbaarheids- en geschiktheidstoetsing door De Nederlandsche Bank maakt onderdeel uit van de procedure. Evenals een assessment bij een externe partij.

Vanzelfsprekend gaan wij op een vertrouwelijke wijze met je gegevens om.