Uitvaart- en/of overlijdensrisicoverzekering?

Er ontstaat nog wel eens verwarring over het verschil tussen een uitvaartverzekering en een overlijdensrisicoverzekering.

De verschillen zitten met name in de looptijd en de begunstiging.

Een uitvaartverzekering keert altijd uit bij overlijden, ongeacht of de verzekerde een maand of 80 jaar na het sluiten van de polis overlijdt. Een overlijdensrisicoverzekering keert alleen uit als de verzekerde binnen de looptijd van de polis overlijdt.

Daarnaast moet de uitkering op een uitvaartverzekering (meestal) gebruikt worden voor de uitvaart. De uitkering op een overlijdensrisicoverzekering kan door degene die het geld ontvangt (de begunstigde) vrij worden besteed. Uitzondering hierop is dat wanneer een polis is verpand, de uitkering verplicht dient als aflossing voor de hypotheek.

UITVAART OVERLIJDENSRISICO
 

Keert altijd uit bij overlijden

 

Keert alleen uit bij overlijden binnen de looptijd van de polis

 

Uitkering bedoeld voor betaling van de uitvaart

 

 

Uitkering vrij te besteden door begunstigde
(tenzij de polis is verpand)

 

Wilt u meer informatie of een persoonlijk voorstel? Dan kunt u contact met ons opnemen.