Privacy

OWM Achterhoek verwerkt persoonsgegevens. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy en vinden het belangrijk dat u vertrouwen heeft in hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.  Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren.

Privacyverklaring

De manier waarop we met uw persoonsgegevens omgaan, hebben we vastgelegd in een privacyverklaring.

Hierin leest u welke gegevens wij van u verwerken, hoe wij daarmee omgaan en wat u van ons mag verwachten. Natuurlijk houden we ons aan de daarvoor geldende wetten en regels en aan strenge beveiligingseisen.

Rechten

U heeft een aantal belangrijke rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Bijvoorbeeld het recht op inzage en recht op verwijdering. U kunt van deze rechten gebruik maken door gebruik te maken van het privacyregistratieformulier.

Soms kunnen of mogen wij geen wijzigingen of verwijderingen doorvoeren, bijvoorbeeld als dit in strijd is met de wet. Wij zullen dit beoordelen nadat u het formulier heeft ingevuld.

Vragen?

Wilt u meer weten over uw rechten of over hoe wij omgaan met uw privacy? Of heeft u andere vragen over uw privacy? Neem dan contact op met de Functionaris voor Gegevensbescherming via mail op  privacy@owmachterhoek.nl of per post:

OWM Achterhoek Verzekeringen
t.a.v. Functionaris voor Gegevensbescherming
Postbus 5
7120 AA Aalten