Huis en hypotheek – Wat verandert er in 2023? – Nieuwsberichten OnderlingeVoor woningkopers en -bezitters brengt het nieuwe jaar veranderingen met zich mee.

Enkele van de wijzigingen die de overheid heeft doorgevoerd, zijn erop gericht de kansen van starters op de woningmarkt te verbeteren. Hieronder hebben we een aantal belangrijke veranderingen kort op een rijtje gezet.

Plafond overdrachtsbelasting verhoogd

Starters (tussen de 18 en 35) hoeven geen overdrachtsbelasting te betalen voor een woning van maximaal € 440.000,-. Dit plafond lag in 2022 nog op € 400.000,-.

Plafond NHG verhoogd

De maximale koopprijs voor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is verhoogd van €355.000 naar € 405.000. Daar bovenop kunnen kopers met NHG ook nog € 24.300 aan energiebesparende maatregelen meefinancieren.

Jubelton is geen ton meer

Tot 1 januari 2023 mochten mensen tussen de 18 en 40 een belastingvrije schenking van ruim € 100.000 gebruiken voor aankoop, onderhoud en/of afbetaling van hun woning. Het bedrag van deze ‘jubelton’ is nu verlaagd naar een kleine € 30.000. In 2024 wordt de jubelton helemaal afgeschaft.

Lager eigenwoningforfait

Het eigenwoningforfait (het percentage van de WOZ-waarde dat bij het belastbaar inkomen wordt opgeteld) daalt van 0,45% naar 0,35%. Voor eigenaren van een woning met een waarde tot € 1.200.000 brengt dat belastingvoordeel met zich mee.

Lagere hypotheekrenteaftrek

Per 1 januari 2023 is de maximale hypotheekrenteaftrek verlaagd van 40% naar 36,93%. Voor mensen die meer dan € 73.031 per jaar verdienen, betekent dat minder belastingvoordeel.