Hoverboard verzekeren

Is schade door een hoverboard verzekerd?

De laatste tijd zijn hoverboards erg populair onder kinderen. Een hoverboard is een soort skateboard met een elektromotor. Maar hoe zit het precies met de verzekeringsdekking?

Voor de wet is een hoverboard een motorvoertuig. Maar omdat het  geen stuur heeft is het door de minister niet goedgekeurd voor gebruik op de openbare weg. U mag een hoverboard dus enkel binnenshuis en op eigen terrein gebruiken. De boete voor het rijden met een hoverboard op de openbare weg is € 180,-.  Hoewel het in de praktijk niet snel zal gebeuren, heeft een agent tevens de bevoegdheid het hoverboard in beslag nemen.

Aansprakelijkheidsverzekering
Motorrijtuigen zijn van verzekeringsdekking uitgesloten op de AVP (aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren). Sommige verzekeraars maken een uitzondering in de categorie kinderspeelgoed. Maar hierbij geldt dat de maximum snelheid niet hoger mag zijn dan 16 km/uur. Hoverboards kunnen echter vaak harder (tot 25 km/uur). Mocht u dus schade veroorzaken aan (bezittingen van) een ander, dan is hier geen verzekeringsdekking voor.

Inboedelverzekering
Een hoverboard is een duur object en vrij eenvoudig mee te nemen. Dit maakt hem diefstalgevoelig.
Tevens is er kans op brandgevaar. Er zijn al gevallen bekend dat de accu bij het opladen oververhit raakt en in brand vliegt. Diefstal van, en brandschade aan een hoverboard zijn echter niet gedekt aangezien het een motorvoertuig is. Bij brand is de gevolgschade aan overige inboedel wel gedekt.