Hooibroei, een terugkerend gevaar

In samengepakt hooi en stro kunnen micro-organismen een gistingsproces veroorzaken. Daardoor stijgt de temperatuur en komen er vanaf ongeveer 55°C gassen vrij waardoor het hooi spontaan in brand kan vliegen. In Nederland worden elk jaar agrarische bedrijven getroffen door dit verschijnsel. Soms blijft de schade beperkt tot het hooi zelf, in andere gevallen branden worden schuren of zelfs hele boerderijen door brand verwoest.

Sterke geur

Hooibroei is vooral te herkennen aan een sterke geur die doet denken aan een mengsel van tabak en karamel. De grootse problemen doen zich voor aan het begin van het maaiseizoen. Dat komt doordat het malse jonge gras langer vochtig blijft. Ook de periode na augustus is riskant, omdat de samenstelling van het hooi dan verandert.

Preventie

Als agrariër zijn er enkele maatregelen die u kunt treffen om de kans op hooibroei te verkleinen:
• geef het hooi voldoende kans om goed te drogen voordat het wordt opgeslagen
• grote, strak geperste pakken zijn gevoelig voor broei. Zorg voor voldoende ventilatie zodat de warmte kan ontsnappen
• bewaar hooi dat na augustus is samengeperst altijd in folie. Dit komt de kwaliteit ten goede en verkleint de kans op hooibroei
• controleer regelmatig de temperatuur
• zorg voor een brandblusser in de buurt van de opslag

Bent u agrariër en vermoedt u dat er bij uw bedrijf hooibroei dreigt? Neem contact op met de Onderlinge, dan kunnen we samen zien of het nodig is de situatie te laten beoordelen door een deskundig inspecteur.