Geldt er voor mijn voertuig een kentekenplicht?

In Nederland kennen we heel veel verschillende voertuigen. Maar weet u voor welk voertuig een kentekenplicht geldt? Recent heeft het Verbond van Verzekeraars in samenwerking met de leden van het Platform Aansprakelijkheid en mobiliteit alle mogelijke voertuigen geïnventariseerd. Vervolgens is er een lijst gepubliceerd. Hierin vindt u een omschrijving van het voertuig, informatie over de maximumsnelheid, de plaats waar het voertuig zich mag begeven en of er een kentekenplicht geldt. Daarnaast komt in de lijst naar voren of het voertuig verzekeringsplichtig is en of er dekking is op de Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren (AVP). Omdat dit laatste per verzekeraar kan verschillen adviseren wij u bij twijfel contact met ons op te nemen.