Corona en de dekking op de doorlopende Reis- en Annuleringsverzekering

Landen hebben een kleurcode met betrekking tot het reisadvies voor dat betreffende land. Er zijn 4 codes: groen, geel, oranje en rood. Een land met een ‘groen’ reisadvies is op het gebied van veiligheid vergelijkbaar met wat u in Nederland gewend bent. Een land met een “geel” reisadvies wijkt op het gebied van veiligheid af van wat u in Nederland gewend bent. Bereid u daarom goed voor op de reis. Voor de overige landen wordt geadviseerd om ze alleen te bezoeken indien strikt noodzakelijk (oranje), of helemaal te mijden (rood). Voor de meest actuele informatie op uw vakantiebestemming adviseren we u om te kijken op de website www.nederlandwereldwijd.nl van het ministerie van Buitenlandse Zaken en www.consuwijzer.nl.

Een groot deel van de doorlopende reis- en/of annuleringsverzekeringen van onze klanten is ondergebracht bij de SOM. Onderstaand een aantal belangrijk voorwaarden die gelden voor deze polissen.

Landen met code groen en geel

 • Voor reizen naar landen met code groen en geel is er dekking onder de reisverzekering. Ook is er dekking voor geneeskundige kosten wanneer iemand opgenomen moet worden als gevolg van Corona (uiteraard mits medische kosten zijn meeverzekerd)
 • Krijgt verzekerde Corona en wordt verzekerde hierdoor dusdanig ziek dat medische behandeling noodzakelijk is? Dan beschouwen wij dit als ‘ernstige ziekte’ conform de polisvoorwaarden.
 • Extra kosten die iemand moet maken zijn alleen verzekerd wanneer deze het gevolg zijn van een ernstige ziekte die de verzekerde zelf treft. Krijgt verzekerde Corona en wordt hij dusdanig ziek dat hij moet worden opgenomen? Dan zijn de extra kosten verzekerd (tot de maximale vergoeding zoals genoemd in de polisvoorwaarden). Het gaat bijvoorbeeld om € 250,- voor reiskosten naar het ziekenhuis, telefoonkosten etc.
 • Repatriëring onder de reisverzekering is alleen verzekerd wanneer de verzekerde ernstig ziek wordt of een ongeval krijgt tijdens de vakantie. Uiteraard moet er contact worden opgenomen met de SOM Helpservice.
 • Wanneer gedurende de reis code groene en geel wijzigen naar code oranje en verzekerde wil terug naar Nederland, dan is voor deze repatriëring geen dekking.

Landen met code rood of oranje (= negatief reisadvies)

 • SOM biedt wel dekking voor niet Corona-gerelateerde schades wanneer de verzekerde reist naar een gebied waarvoor in verband met Corona een Oranje of Rood reisadvies geldt.
 • Schades die wel verband houden met Corona zijn niet verzekerd.
 • Is er een Oranje of Rood reisadvies afgegeven met een andere reden dan Corona? Dan is er geen dekking onder de reisverzekering.

Langer verblijf

 • Komt er een nieuwe golf in het land waar verzekerde zich begeeft en moet de verzekerde als gevolg hiervan langer blijven of in quarantaine? Maar is hij niet ernstig ziek en is er geen medische behandeling noodzakelijk? Dan is er geen dekking voor de extra verblijfskosten.
 • Extra verblijfskosten zijn verzekerd als gevolg van een ernstige ziekte, een ongeval of een natuurramp. Verder zijn extra verblijfskosten wel verzekerd als gevolg van een lawine, mist, abnormale sneeuwval of door een staking bij een vervoersonderneming.

Dekking onder de module Annuleringskosten

 • De uitsluiting voor schade als gevolg van een epidemie of een pandemie blijft gelden voor de module Annulering. Het maakt daarbij niet uit of de schade direct of indirect is ontstaan door een epidimie of pandemie.
 • Wanneer een verzekerde ernstig ziek wordt als gevolg van Corona en de reis daarom moet annuleren is dit dus geen verzekerde gebeurtenis. De annulering is immers direct of indirect het gevolg van een epidemie of pandemie.
 • Wanneer een verzekerde door een positieve Corona-test niet op vakantie kan gaan is dit niet verzekerd. De annulering is direct of indirect het gevolg van een epidimie of pandemie.

Mocht u nog vragen hebben omtrent Corona en uw reis- en/of annuleringsverzekering? Neem dan even contact  met ons op. We staan u graag te woord.