ARObs-0121_Brand.Storm Agrarische Roerende Goederen